Gebruiksovereenkomst voor Hyperworkx-merken

Deze gebruiksovereenkomst voor Hyperworkx-merken (“Overeenkomst”) bevat de juridische voorwaarden die van toepassing zijn op uw mogelijkheid om de Hyperworkx-naam, het logo en andere geregistreerde of niet-geregistreerde Hyperworkx-handelsmerken en -servicemerken te gebruiken die eigendom zijn van Hyperworkx en zijn gelieerde ondernemingen (“Hyperworkx-merken”) om te verhuren uw klanten weten dat Hyperworkx (“wij”, “ons”, “onze”) diensten levert voor uw bedrijf. Een lijst van de Hyperworkx-merken die beschikbaar zijn voor gebruik, is te vinden op onze pagina Logo’s en bronnen. Deze Overeenkomst vormt een aanvulling op en wordt beheerst door uw overeenkomst met Hyperworkx voor het gebruik van Services geleverd door Hyperworkx (“Servicesovereenkomst”). Uw Hyperworkx-overeenkomst is de Hyperworkx-servicesovereenkomst, tenzij u en wij overeenkomen om een ​​andere overeenkomst te vervangen. Termen die in deze Overeenkomst worden gebruikt, maar niet gedefinieerd, zoals “Hyperworkx” en “Services”, hebben de betekenis die wordt gegeven in de Servicesovereenkomst.

U mag geen Hyperworkx-merken gebruiken zonder akkoord te gaan met alle voorwaarden in deze Overeenkomst, en tenzij u dit doet in overeenstemming met deze Overeenkomst.

1. Toestemming om Hyperworkx-markeringen te gebruiken

Hyperworkx-merken zijn belangrijke activa van het bedrijf van Hyperworkx en worden beschermd door Nederlandse en internationale wetten. U hebt een licentie om de Hyperworkx-merken te gebruiken zoals beschreven in deze Overeenkomst op een niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis op websites of applicaties die gebruikmaken van de Services (zoals gedefinieerd in de Servicesovereenkomst). Uw gebruik is echter onderhevig aan de voorwaarden die in deze Overeenkomst zijn uiteengezet, en we kunnen uw licentie beëindigen via (i) ons absolute vermogen om uw licentie op elk moment en naar eigen goeddunken te controleren, te controleren en in te trekken, of (ii) uw niet-gebruik of annulering van de Services. Bij beëindiging van de licentie stemt u ermee in om alle Hyperworkx-merken onmiddellijk binnen een redelijke termijn van websites of applicaties of ander materiaal te verwijderen.

2. Correct gebruik van Hyperworkx-merken

Correct gebruik: u mag de Hyperworkx-markeringen alleen gebruiken op het gedeelte van uw website of applicatie dat rechtstreeks verband houdt met de Services, zoals op een afrekenpagina die gebruikmaakt van onze betalingsverwerkingsservices. Alle Hyperworkx-merken moeten rechtstreeks linken naar onze homepage op www.Hyperworkx.com. Waar alleen de Hyperworkx-naam of het logo wordt gebruikt, in tegenstelling tot de logo’s “Powered by Hyperworkx” of “Connect with Hyperworkx”, vragen we u om de juiste handelsmerkattributie te verstrekken die ons het eigendom van de Hyperworkx-merken crediteert, zoals:

De naam en logo’s van Hyperworkx zijn handelsmerken of servicemerken van Hyperworkx B.V .. of haar dochterondernemingen in Nederland en andere landen. Andere namen kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaren.

Merkrichtlijnen: we kunnen u ook stijl- of gebruiksrichtlijnen geven waarin zaken als maat, kleur of relatieve plaatsing van Hyperworkx-merken worden beschreven. U mag de Hyperworkx-merken alleen gebruiken in overeenstemming met die richtlijnen, tenzij we uitdrukkelijk schriftelijk anders met u overeenkomen. U zult uw gebruik van de Hyperworkx-merken bijwerken om te voldoen aan wijzigingen in de richtlijnen binnen een redelijke termijn nadat we u op de hoogte hebben gesteld van de wijziging.

Naamsvermelding: Het TM- of SM-symbool moet prominent worden weergegeven in combinatie met elk Hyperworkx-merkteken dat wordt gebruikt, tenzij anders aangegeven door ons om het ® -symbool te gebruiken. Alle gebruikte Hyperworkx-markeringen moeten een directe hyperlink maken naar de Hyperworkx-startpagina op www.Hyperworkx.com.

Hyperworkx Verified Partners: Als u een Hyperworkx Verified Partner bent (zoals gedefinieerd in de Hyperworkx Partner Program Agreement) met een goede reputatie, mag u de Hyperworkx Verified Partner-badge (verstrekt door Hyperworkx) prominent op de startpagina van uw website plaatsen. De Hyperworkx Verified Partner-badge moet rechtstreeks naar uw Works with Hyperworkx-pagina verwijzen (d.w.z. https://check.Hyperworkx.com/works-with/[uw naam]). Elk ander gebruik van de Hyperworkx Geverifieerde Partner-badge is onderworpen aan onze voorafgaande schriftelijke toestemming, en uw gebruik van de Hyperworkx Geverifieerde Partner-badge moet anders in overeenstemming zijn met de voorwaarden van deze Overeenkomst. Uw status als Hyperworkx Verified Partner wordt beheerst door de Hyperworkx Partner Program Agreement.

3. Ontoelaatbaar gebruik van Hyperworkx-merken

U mag de Hyperworkx-merken niet weergeven, kopiëren, wijzigen, verzenden of anderszins gebruiken, behalve zoals beschreven in deze Overeenkomst, de richtlijnen of anderszins schriftelijk overeengekomen door Hyperworkx. U mag de Hyperworkx-merken niet gebruiken om Hyperworkx of de Services in een minachtend of denigrerend licht te tonen, of op een manier die schadelijk kan zijn voor ons merk of voor onze belangen in de Hyperworkx-merken.

U mag de Hyperworkx-merken niet gebruiken om goedkeuring door Hyperworkx van uw producten of diensten te impliceren, of op een manier die verwarring bij de klant veroorzaakt. U mag uw relatie met Hyperworkx niet verkeerd voorstellen, of de Hyperworkx-merken gebruiken op een manier die misleidend is. U mag de Hyperworkx-merken niet gebruiken met betrekking tot goederen of services die geen verband houden met de Services. Naast elk ander recht dat we mogelijk hebben om de voorwaarden van deze overeenkomst af te dwingen, moet u onmiddellijk voldoen aan elk verzoek dat we u doen om het gebruik van de Hyperworkx-merken te staken waarvan we vaststellen dat het niet in overeenstemming is met deze paragraaf.

Naast het beschermen van de Hyperworkx-merken, is het voor ons belangrijk dat u een onafhankelijk merk onderhoudt. Zelfs als het gebruik van Hyperworkx-merken is toegestaan, raden we u aan om uw eigen merken op een prominente manier te gebruiken op een manier die uw merk of een andere beschrijving van uw goederen / diensten duidelijk onderscheidt van die van Hyperworkx. “Foo Analytics for Hyperworkx” of “Bar Analytics aangedreven door Hyperworkx” zijn bijvoorbeeld acceptabel en benadrukken uw merk; maar “Hyperworkx Analytics”, “Hyperworkx for Platforms” of “Hyperworkxlytics” zijn onaanvaardbaar en benadrukken de Hyperworkx-kenmerken. U mag de Hyperworkx-merken of een verwarrend vergelijkbare naam of handelsmerk niet gebruiken met uw product, dienst, bedrijf of domeinnaam. U mag bijvoorbeeld geen namen gebruiken als ‘Hyperworkx Business Services’, ‘Hyperworkx for Platforms’ of domeinen als ‘getHyperworkx.com’.

4. Geen garanties

Als onderdeel van deze overeenkomst doen we geen uitspraken over uw gebruik van Hyperworkx-merken. We wijzen alle garanties, expliciet en impliciet, af, inclusief garanties van niet-inbreuk.

5. Uw aansprakelijkheid voor claims van derden

U vrijwaart Hyperworkx, zijn gelieerde ondernemingen en hun respectieve werknemers en agenten (elk een “Hyperworkx Entiteit”) tegen elke claim, rechtszaak, eis, verlies, aansprakelijkheid, schade, actie of procedure (elk een “Claim”) ingesteld door een derde partij tegen een Hyperworkx-entiteit die het gevolg is van uw ongeoorloofde gebruik van Hyperworkx-merken, zoals beschreven in Sectie 3 hierboven, inclusief claims van derden op basis van handelsmerk- of auteursrechtinbreuk, verwatering, doorgaan, vervalsing of oneerlijke concurrentie. U bent ook verantwoordelijk voor en vergoedt de Hyperworkx-entiteiten volledig voor elke aansprakelijkheid die de Hyperworkx-entiteiten oplopen in verband met dergelijke Claims.

U werkt volledig samen met de Hyperworkx-entiteiten door redelijke hulp, autoriteit, informatie en middelen te verstrekken, waar van toepassing, om te helpen bij de verdediging van de Claims die in de vorige paragraaf zijn beschreven. U erkent de bevoegdheid van Hyperworkx om de verdediging van of reacties tegen dergelijke Claims te controleren, en u stemt ermee in om samen te werken met elke Hyperworkx-entiteit die deze autoriteit wenst te doen gelden.

6. Contact met ons opnemen

Als u vragen heeft over deze overeenkomst, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via legal (at) Hyperworkx.com.

7. Overige wettelijke bepalingen

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen u en ons, is deze overeenkomst de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van de Hyperworkx-merken. We kunnen deze overeenkomst op elk moment beëindigen na kennisgeving aan u. U mag deze overeenkomst niet aan derden overdragen. Deze overeenkomst wordt beheerst door de wetten en geschillenbepalingen die zijn gespecificeerd in de dienstenovereenkomst, die door middel van verwijzing in deze overeenkomst zijn opgenomen. Als een bepaling of een deel van deze overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal deze worden hervormd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van een dergelijke bepaling zo veel mogelijk te bereiken, en alle overige bepalingen blijven volledig van kracht.

Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.